Doğalgaz Tesisatı

Doğal gazın yanma verimi oduna, kömüre ve fuel oil"e göre daha yüksektir, buna karşılık çok daha ekonomiktir.
Doğalgaz ile diğer enerji kaynaklarının orantısı:6 birim LPG = 4.6 birim Motorin = 3 birim Akaryakıt = 2.7 birim Linyit = 1 birim doğalgaz

» Yandığı zaman artık bırakmaz, zehirsiz, külsüz ve dumansızdır.
» Çevreye zarar vermez, havayı kirletmez.
» Diğer yakıtlardan ucuzdur.
» Tüketimi sayaçlardan okunur ve kontrol edilebilir.
» Önce kullanılır, bedeli sonra ödenir.
» Depolama ve taşıma maliyeti yoktur.
» Depolama alanları başka kullanıma ayrılabilir.
» Zahmetsiz, konforlu bir yaşam sağlar.
» Temiz bir yakıttır, işletme ve bakım maliyetleri düşüktür.
» Doğalgaz havadan hafiftir, serbest halde iken yükselir ve birikmez.

Ekonomik: Doğalgaz kömür, fuel oil ve elektriğe kıyasla ekonomik ve verimli bir yakıttır. Yanma verimi yüksektir. Diğer yakıt giderlerinden daha fazla tasarruf sağlar. Kül ve artık bırakmaz, koku yapmaz. Düğmeye basarsanız, doğalgaz konforunu yaşarsınız.

Çevreci: Doğalgaz, artığı olmadığı için çevreyi kirletmez, hava kirliliğine neden olmaz. Doğalgazla hem evlerimiz hem de kentimiz temiz kalır.

Güvenli: Doğalgaz tesisatı ve cihazları düşük basınçla çalıştığı için LPG tüpleri gibi patlama tehlikesi ve basınçlı parça tesiri yoktur. Diğer gazlar gibi zehirli değildir.

Doğalgaz Tesisatı

Doğal gazın yanma verimi oduna, kömüre ve fuel oil"e göre daha yüksektir, buna karşılık çok daha ekonomiktir.
Doğalgaz ile diğer enerji kaynaklarının orantısı:6 birim LPG = 4.6 birim Motorin = 3 birim Akaryakıt = 2.7 birim Linyit = 1 birim doğalgaz

» Yandığı zaman artık bırakmaz, zehirsiz, külsüz ve dumansızdır.
» Çevreye zarar vermez, havayı kirletmez.
» Diğer yakıtlardan ucuzdur.
» Tüketimi sayaçlardan okunur ve kontrol edilebilir.
» Önce kullanılır, bedeli sonra ödenir.
» Depolama ve taşıma maliyeti yoktur.
» Depolama alanları başka kullanıma ayrılabilir.
» Zahmetsiz, konforlu bir yaşam sağlar.
» Temiz bir yakıttır, işletme ve bakım maliyetleri düşüktür.
» Doğalgaz havadan hafiftir, serbest halde iken yükselir ve birikmez.

Ekonomik: Doğalgaz kömür, fuel oil ve elektriğe kıyasla ekonomik ve verimli bir yakıttır. Yanma verimi yüksektir. Diğer yakıt giderlerinden daha fazla tasarruf sağlar. Kül ve artık bırakmaz, koku yapmaz. Düğmeye basarsanız, doğalgaz konforunu yaşarsınız.

Çevreci: Doğalgaz, artığı olmadığı için çevreyi kirletmez, hava kirliliğine neden olmaz. Doğalgazla hem evlerimiz hem de kentimiz temiz kalır.

Güvenli: Doğalgaz tesisatı ve cihazları düşük basınçla çalıştığı için LPG tüpleri gibi patlama tehlikesi ve basınçlı parça tesiri yoktur. Diğer gazlar gibi zehirli değildir.

Doğalgaz Tesisatı

Doğal gazın yanma verimi oduna, kömüre ve fuel oil"e göre daha yüksektir, buna karşılık çok daha ekonomiktir.
Doğalgaz ile diğer enerji kaynaklarının orantısı:6 birim LPG = 4.6 birim Motorin = 3 birim Akaryakıt = 2.7 birim Linyit = 1 birim doğalgaz

» Yandığı zaman artık bırakmaz, zehirsiz, külsüz ve dumansızdır.
» Çevreye zarar vermez, havayı kirletmez.
» Diğer yakıtlardan ucuzdur.
» Tüketimi sayaçlardan okunur ve kontrol edilebilir.
» Önce kullanılır, bedeli sonra ödenir.
» Depolama ve taşıma maliyeti yoktur.
» Depolama alanları başka kullanıma ayrılabilir.
» Zahmetsiz, konforlu bir yaşam sağlar.
» Temiz bir yakıttır, işletme ve bakım maliyetleri düşüktür.
» Doğalgaz havadan hafiftir, serbest halde iken yükselir ve birikmez.

Ekonomik: Doğalgaz kömür, fuel oil ve elektriğe kıyasla ekonomik ve verimli bir yakıttır. Yanma verimi yüksektir. Diğer yakıt giderlerinden daha fazla tasarruf sağlar. Kül ve artık bırakmaz, koku yapmaz. Düğmeye basarsanız, doğalgaz konforunu yaşarsınız.

Çevreci: Doğalgaz, artığı olmadığı için çevreyi kirletmez, hava kirliliğine neden olmaz. Doğalgazla hem evlerimiz hem de kentimiz temiz kalır.

Güvenli: Doğalgaz tesisatı ve cihazları düşük basınçla çalıştığı için LPG tüpleri gibi patlama tehlikesi ve basınçlı parça tesiri yoktur. Diğer gazlar gibi zehirli değildir.