Havalandırma Sistemleri

Kapalı mekanlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır. Gerekli sistemler mahalin havasının hem sıcaklık, hem izafi nemini bütün bir yıl boyunca, dış hava şartlarından bağımsız bir değerde sabit tutmasını amaçlar.

Havalandırma sistemlerinin temel unsurları şunlardır;
a. Sıcaklık
b. Hava hızı
c. Hava temizliği

İnsan içinde bulunduğu ortam havasına ısı, karbondioksit gazı, su buharı ve hoş olmayan kokular bırakır. Çok sayıda insanın aynı ortamlarda bulunuşu sırasında havanın gaz ve duman halindeki kirlilikler bakımından zenginleşmesini önlemek için bu mahali havalandırmak başka bir ifade ile bu mahale yeterli miktarda taze hava gönderilmesi gerekir. Endüstriyel ortamlarda ise imalatın kaliteli olabilmesi ve ortamlarda rahat bir şekilde çalışabilmek için havalandırma gereklidir.

Firmamız proje, uygulama ve işletmeye alma safhalarına kadar olan tüm süreçleri yerine getirmektedir.

» Havalandırma Santralleri Kurulumu    
» Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Santralleri Kurulumu    
» Hijyenik Havalandırma Santralleri Kurulumu    
» Havalandırma Kanalı Tesisatı    
» Hijyenik Alanların Havalandırma Tesisatı ve Filtrasyonu    
» Otopark Havalandırma Sistemleri    
» Mutfak Havalandırma Sistemleri    
» Sığınak Havalandırma Sistemleri    
» Baca Tesisatı    
» Merdiven Basınçlandırma ve Duman Tahliye Sistemleri    
» Taze Hava ve Egzost Sistemleri

Havalandırma Sistemleri

Kapalı mekanlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır. Gerekli sistemler mahalin havasının hem sıcaklık, hem izafi nemini bütün bir yıl boyunca, dış hava şartlarından bağımsız bir değerde sabit tutmasını amaçlar.

Havalandırma sistemlerinin temel unsurları şunlardır;
a. Sıcaklık
b. Hava hızı
c. Hava temizliği

İnsan içinde bulunduğu ortam havasına ısı, karbondioksit gazı, su buharı ve hoş olmayan kokular bırakır. Çok sayıda insanın aynı ortamlarda bulunuşu sırasında havanın gaz ve duman halindeki kirlilikler bakımından zenginleşmesini önlemek için bu mahali havalandırmak başka bir ifade ile bu mahale yeterli miktarda taze hava gönderilmesi gerekir. Endüstriyel ortamlarda ise imalatın kaliteli olabilmesi ve ortamlarda rahat bir şekilde çalışabilmek için havalandırma gereklidir.

Firmamız proje, uygulama ve işletmeye alma safhalarına kadar olan tüm süreçleri yerine getirmektedir.

» Havalandırma Santralleri Kurulumu    
» Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Santralleri Kurulumu    
» Hijyenik Havalandırma Santralleri Kurulumu    
» Havalandırma Kanalı Tesisatı    
» Hijyenik Alanların Havalandırma Tesisatı ve Filtrasyonu    
» Otopark Havalandırma Sistemleri    
» Mutfak Havalandırma Sistemleri    
» Sığınak Havalandırma Sistemleri    
» Baca Tesisatı    
» Merdiven Basınçlandırma ve Duman Tahliye Sistemleri    
» Taze Hava ve Egzost Sistemleri

Havalandırma Sistemleri

Kapalı mekanlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır. Gerekli sistemler mahalin havasının hem sıcaklık, hem izafi nemini bütün bir yıl boyunca, dış hava şartlarından bağımsız bir değerde sabit tutmasını amaçlar.

Havalandırma sistemlerinin temel unsurları şunlardır;
a. Sıcaklık
b. Hava hızı
c. Hava temizliği

İnsan içinde bulunduğu ortam havasına ısı, karbondioksit gazı, su buharı ve hoş olmayan kokular bırakır. Çok sayıda insanın aynı ortamlarda bulunuşu sırasında havanın gaz ve duman halindeki kirlilikler bakımından zenginleşmesini önlemek için bu mahali havalandırmak başka bir ifade ile bu mahale yeterli miktarda taze hava gönderilmesi gerekir. Endüstriyel ortamlarda ise imalatın kaliteli olabilmesi ve ortamlarda rahat bir şekilde çalışabilmek için havalandırma gereklidir.

Firmamız proje, uygulama ve işletmeye alma safhalarına kadar olan tüm süreçleri yerine getirmektedir.

» Havalandırma Santralleri Kurulumu    
» Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Santralleri Kurulumu    
» Hijyenik Havalandırma Santralleri Kurulumu    
» Havalandırma Kanalı Tesisatı    
» Hijyenik Alanların Havalandırma Tesisatı ve Filtrasyonu    
» Otopark Havalandırma Sistemleri    
» Mutfak Havalandırma Sistemleri    
» Sığınak Havalandırma Sistemleri    
» Baca Tesisatı    
» Merdiven Basınçlandırma ve Duman Tahliye Sistemleri    
» Taze Hava ve Egzost Sistemleri